Stadig blåt blod i årerne – KDAK Sport Fyn

Posted by admin on 1 July, 2012 in Alle, Klubber, Vejsport |

Der er mange, som fejlagtigt har den opfattelse, at historien om Kongelig Dansk Automobil Klub sluttede med klubbens konkurs i 1978. Det er faktisk ikke tilfældet. Jo, klubben gik nedenom og hjem (dette er nærmere omtalt i VT nummer 307 i 2002), men faktisk er der stadig rundt omkring i landet en lille gruppe klubber, som har blåt blod i årerne.

Da Kongelig Dansk Automobil Klub ophørte med at eksistere, var der fortsat liv i en række af de sportsafdelinger, som i slutningen af halvtredserne havde set dagens lys. Disse havde været fuldgyldige medlemmer af Dansk Automobilsports Union for så vidt angår den operative del, mens deres demokratiske indflydelse gik gennem KDAK’s sportsudvalg, senere KDAK Sport Danmark. Ved KDAK-kursen i 1978 var der seks tilbage, og disse fik demokratisk indflydelse på samme måde som øvrige DAU-klubber. Siden er halvdelen dog bukket under. Omkring 1980 var det slut for Randers-klubben. I 2004 lukkede klubben i Århus, og så sent som 8. marts i år var det Tønder-klubben, som indstillede aktiviteterne.

Relikvier fra Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyns for- og nutid blev vist frem.

Tilbage er der tre klubber med ægte aner, der kan føres helt tilbage til 1901, hvor moderklubben blev stiftet som Dansk Automobil Klub, og uden at fornærme klubberne i Nordjylland og København kommer man ikke udenom, at Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn er den mest aktive i trioen.

Den fynske klub har flest medlemmer og har i årtier været arrangør af rallyer, som har talt med til Danmarksmesterskabet i disciplinen (og er det i øvrigt også i år). Med stiftelsesdagen 9. april 1959 har Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn i år kunnet fejre sit 50 års jubilæum – hvilket blev højtideligholdt ved en jubilæumsreception den 1. maj, hvor bl.a. DVK’s næstformand Anne Lise Gustafsson kikkede forbi.

Receptionen bestod dog i andet end pindemadder og glas på stilke. Man kunne nemlig også præsentere en 76 sider lang jubilæumsbog om klubbens historie, der var forfattet af dens tidligere formand – og i øvrigt mangeårigt DVK-medlem – Ole W. Berg.

Bogen fortæller faktisk ikke kun den fynske klubs historie. Undertitlen er ”En klub med 108 år gamle rødder”, og det gennemarbejdede værk trækker også adskillige tråde helt tilbage til 1901. Naturligvis er det ikke hele KDAK’s lange og brogede historie, der fortælles. Perioden frem til 1959 er selvfølgelig primært belyst med fokus på dels de sportslige aktiviteter, dels de aktiviteter, som førte til stiftelsen af den odenseanske sportsafdeling, der i slutningen af 1964 tog navneforandring til KDAK Sport Fyn.

Ved Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyns 50 års jubilæum modtog DVK’s næstformand Anne Lise Gustafssons et eksemplar af klubbens jubilæumsbog, der er skrevet af DVK-medlem Ole W. Berg (t.v.), mens klubben nuværende Niels Erik Jørgensen ser til.

I bogen har Ole W. Berg valgt ikke slavisk at opremse det ene resultat efter det andet eller kronologisk at fortælle om de mange løb, som klubben har arrangeret. I stedet er han gået på tværs af historien ved at omtale emner som klubbens generelle udvikling, klubblad og anden kommunikation, dens vedtægter og bestyrelser (som faktisk viser, at forfatteren nu er blevet klogere end da han var formand) og så hele området med klubbens heraldik. Her spiller retten til brugen af ordet kongelig naturligvis en central rolle, og lige præcis på dette område er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyns jubilæumsbog et godt bidrag til belysningen af den danske bilhistorie.

Jubilæumsbogen kan bestilles på hjemmesiden www.kdak.dk.

Artiklen “Stadig blåt blod i årerne” blev i sin oprindelige udformning første gang offentliggjort i Veteran Tidende nr. 396, juni 2009, s. 25.

Tags: ,

Copyright © 2012-2024 Bilsports historie.dk All rights reserved.
This site is using the Multi Child-Theme, v2.2, on top of
the Parent-Theme Desk Mess Mirrored, v2.5, from BuyNowShop.com